ÓVODÁNK, MINT ZÖLD ÓVODA

 

 1. Így lettünk mi Zöld Óvoda

Hosszú évek óta tudatosan készültünk arra, hogy gyermekeinkbe is elültessük a természet iránt érzett szereteteét, annak megóvását, környezetünk védelmét..     

    small_orokos_logo_0.jpg                                                                                                                                                                                    

1. 1.     Helyi pedagógiai programok elkészítése (1995)

 • Adaptáció vagy programírás?!
 • Elvárás volt, hogy az Országos Alapprogramra épüljön
 • Környezeti nevelés megjelenése

1. 2.     ÖMIP elkészítése (1998)

 • Elvárások megfogalmazása az óvodákkal szemben
 • Prioritások kijelölése

1. 3.     HPP, IMIP módosítása összhangban az ÖMIP módosításával (2005)

 • Kiemelten meg kell jelennie a környezeti nevelésnek és ezzel az egészséges életmódra nevelésnek

1. 4.     Helyzetelemzés a zuglói Hétszínvirág óvodában

 • Saját pedagógiai programot írtunk
 • Adottságok, tényezők számbavétele (környezet, tárgyi-és személyi feltételek, családok összetétele stb.)
 • Fő irányvonal megjelölése: Környezet tevékeny megismerése

1. 5.     Helyi programunk működtetése, folyamatos felülvizsgálata

 • Fő irányvonal megtartása mellett melyek azok a területek, amelyek hangsúlyosabbak legyenek? – egészséges életmódra nevelés, egyéni fejlesztés és diferenciált bánásmód
 • Programbeválás mérésénél környezeti tartalmak hangsúlyosabb megjelenése
 • A környezeti programok körének bővítése
 • Zöld Óvoda cím megpályázása  
 1. Tevékenységek, amit a Zöld óvoda jegyében végzünk
 • Csoportok kialakítása
  • gyermek-és természetbarát jegyek - bútorok, tároló kosarak, játékok, világítás
  • élhető és élvezhető legyen - virágok, növények és színeik megjelenése
  • növényápolás, állatgondozás
  • természetsarok kialakítása
  • HYLA légtisztító és illóolajok használata
 • Óvoda udvarok kialakítása
  • biztonságos játékeszközök – többféle mozgásforma végzése
  • megfelelő, nem mérgező növények ültetése
  • megfelelő, többféle talaj kialakítása
  • Kresz park
  • Pancsolás, árnyékolás biztosítása nyáron
  • Ivó kút építése
 • Kiskert kialakítása
  • minden csoportnak saját kert rész kialakítása
  • növénygondozás, növény fejlődésének nyomonkövetése
  • sziklakert építése
  • gyermek méretű kerti szerszámok használata
 • Komposztáló létrehozása
 • Szelektív hulladékgyűjtés
 • Környezeti programokban, versenyeken való részvétel
  • műanyag palack zsugorítása
  • italos karton gyűjtése
  • papírgyűjtés (rontott, újság) szelektíven
  • elemgyűjtő versenyen való részvétel
 • Kirándulások szervezése a természetbe, látogatások szervezése az épített környezetünkbe (pl: Rendőrmúzeum, Tűzoltóság, Parlament, piac, Rákos patak, stb.)
 • Természet-és környezetvédelem „zöld” jeles napjainak – Állatok napja, Víz Világnapja, Föld napja stb. - beépítése a csoport tevékenységrendszerébe
 • A környezeti nevelés szorosan összefonódik az egészséges életmódra neveléssel. Ezt az alábbi tevékenységekkel valósítjuk meg:
  • zöldség-és gyümölcsfogyasztás naponta
  • egészségnapi rendezvény – ételbemutató, kostoló
  • lehetőség biztosítása a délutáni szabadidős tevékenységekre
 • Madarász program több csoportban
  • Madáretető, madárodu elhelyezése az udvaron
  • Óvodai benti programok és kinti kirándulásos programok (megfigyelések, etetések, gyűrűzések stb.)
 • Rendszeres Állatkert látogatás – kis vöröspanda „Tündike” örökbefogadása, az ezzel járó feladatok ellátása
 • Dohányfüst mentes óvodai programok szervezése
 • Madárbarát kert cím megpályázása - folyamatban
 • Takarékossági tevékenységek – víz, energia, papír
 • Erdei óvodai tábor szervezése
 • Célja: a gyermekek kiszakadva a városi környezetből, jó levegőn, csodálatos környezetben, aktívan töltsenek el egy kellemes hetet.
 • A pihenés alatt megismerkednek egy mintagazdasággal, az erdő élővilágával, ehhez kapcsolódó kézműves tevékenységekkel.
 • Helye: PATCA – Katica tanya
 • Szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel – „Környezetkultúra az óvodában” című képzés, ZOO pedagógiai képzés, Mentálhigiénés képzés és „Szobában és szabadban……” című képzés
 1. Pályázatsegítő gondolatok a „Zöld Óvoda” cím elnyeréséhez
 • Az önértékeléshez az elmúlt 3 év munkájának áttekintése.
 • A Kritériumrendszer megismerése.
 • A Kritériumrendszerben foglaltak és az elmúlt 3 év nevelőmunkájának összehasolító elemzése után döntés a pályázat beadásáról.
 • Gyűtőmunka végzése a kinyomtatott mellékletek alapján – Önértékelési melléklet (újonnan és másodszora pályázók részére)
 • Kérdések alapján „mikor mi valósult meg” számbavétele, és reális értékelése az adható pontszámok segítségével.
 • A megfogalmazásnál törekedni kell a rövid, tömör, célratörő válaszadásra. Érdemes beírni a helyi specialitásokat, sajátosságokat.
 • Fontos, hogy azon tevékenységek fejlesztésére kerüljön sor, melyek alacsonyabb szintű megvalósítását vagy hiányát jeleztük.
 • Csak az adatok összegyűjése után töltsük ki az elektronikus lapokat.
 • Minden kérdésre válaszoljunk.
 • Fontos a formai előírások betartása.
 • Maradjon az óvodában kinyomtatott másolat.

Sikeres pályázást kívánok!

 

 1. Elért erdményeink – további feladataink

Megvalósultak

- A fák védelme, ápolása, faültetés

- Madárvédelem, madáretetés.
Madarászprogram. Madárbarát óvoda cím
elnyerésére regisztráció, feladatok elkezdése.

- Egészséges táplálkozás népszerűsítése:
gyümölcsnapok szervezése. Ehhez szükséges
eszközök beszerzése: gyümölcsaszalógép,
gyümölcscentrifuga vásárlása.

- Veteményeskertek kialakítása minden csoport számára.

- Energiatakarékos izzók, fénycsövek használata az épületben.

- Víztakarékosság, hideg-meleg kevert csapvíz biztosítása megfelelő csaptelepekkel.

- Komposztáló beszerzése és használata.

- A zöld jeles napok megünneplése: kirándulások, barkácsolás szervezése.

- Óvodánk környékének megismertetése.  Rákos-patak, mint helyi adottság kihasználása a Víz világnapjának megünneplésénél.

- Egész évre szóló állatkerti belépőnk van, melyet minden csoport igénybe vehet.

- Van örökbefogadott állatunk: egy vöröspanda lány (Tündike).

- Lassan tíz éve, hogy minden nyáron erdei óvodai tábort szervezünk óvodásaink részére.

- Egészségnapot, valamint családi sportnapot rendezünk a szülők aktív részvételével.

- Udvarunkon korszerű játékeszközök vannak. Biztonságos gumitéglával borítottuk a talaj egy részét, és a homokozók pereme is be van vonva gumiőrleménnyel.

- Ivókút van az udvaron.

- Óvodánk kertje az allergiát, mérgezést okozó növényektől mentes.

- Nyáron a medencében frissítő permet segíti a lehűlést a gyerekeknek kánikulában.

- Szelektív hulladékgyűjtés: elemgyűjtő dobozok vannak elhelyezve a bejáratoknál; fehér papírgyűjtő dobozok vannak kihelyezve a folyosókon; a műanyag palackokat préselő géppel zsugorítjuk

- Papírgyűjtést rendezünk minden évben 2x.

- Italos kartondobozok gyűjtését szervezzük.

- Óvodánk vezető helyettese kerületi bemutatót tartott a szelektív hulladékgyűjtés témakörében nagy sikerrel.

- Továbbképzéseken vesznek részt az óvónők a környezetkultúrával kapcsolatban.

- Fejlesztőjátékokkal bővítettük a szakmai szertárunkat ebben a témakörben.

- A csoportszobáknak egyéni arculata van, a természetsarkokban sok-sok kinccsel.

- „Zöld faliújság” létrehozása, tájékoztatás az aktuális zöld hírekről.

- A Zöld Óvoda kritériumrendszerének 1. 2. 3. és 6. pontját teljes egészében megvalósultak.
 

 

Ami még lehetne

- A fenntarthatóság elvének tisztázása egy
szuggesztív előadó meghívásával.

- Madárbarát óvoda cím elnyerése 2012-ben

- Több szenzitív módszer; életközösségek terepi tapasztalása tevékenységközpontú módszerekkel.(Pályázatok figyelése, pénz előteremtés pl.: buszra, belépőre.)

- A levegő illatosítására gyógynövények használata és nem a hajtógázos légfrissítők.

- Lehetőség biztosítása a használt játékok, könyvek stb. cseréjére.

- Fenntartó meggyőzése a környezetbarát tisztítószerek használatának fontosságáról, beszerzésükhöz szükséges költség biztosítása.

- Az óvodánk illetve programjaink (sportnap, egészségnap, az erdei tábor) népszerűsítése.
(Egészséges családok, egészséges kerület, egészséges társadalom.)

- Helyi zöld szervezettel kapcsolatfelvétel, közös munkálkodás, vagy program, pályázat.

- Zöld óvoda hálózatba való bekapcsolódás, tapasztalatok cseréje.

- Folyamatos pályázatfigyelés a környezetbarát tárgyi eszközök (bútor, játék) anyagi fedezetének
előteremtéséhez.

- A csoportokban a környezetvédelemmel kapcsolatos kiadványok rendszeres nézegetése, olvasása.

- Csoportokban a szelektív hulladékgyűjtés, a célszerű edényekbe.

- A pozitív minta adása, környezettudatos magatartás minden óvodai dolgozó részéről.

- Az ismeretszerzés és alkalmazás modern módszereinek használata (internet). Például a Föld napján egy videót nézhetnénk az internetről egy űrhajó kilövéséről.

- Fűszer,- illetve gyógynövények telepítése.

- Barkácsolhatnánk mindenfélét a „nem-minden hulladék-szemét” elve alapján az újra felhasználás érdekében.

- A hiányzó árnyékolás biztosítása a nagy udvaron a homokozó fölé.

- Szerintem közelebb hozhatnánk a gyermekek számára a népi hagyományokat, ha eredeti környezetükben mutathatnánk meg nekik a régi korok emlékeit, szokásait.