Óvodánk

 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK minden HÉTSZÍNVIRÁGOS Gyermeket és Szüleiket!

 

A nehézségek ellenére is örülünk, hogy újra gyermekzsivajtól hangos az óvodánk!

Zuglói Hétszínvirág Óvoda bemutatkozó videója itt letölthető

Óvoda bemutató itt letölthető

Óvodánk Zugló kertvárosi részében helyezkedik el a Rákos patak partján.

Több mint 35 éves múltra tekintünk vissza, az elsők között, 1998-ban vettük fel a Hétszínvirág Óvoda nevet.

Családi házas környezet vesz minket körül, ennek ellenére már évek óta gyermekeink nagy része a környék lakóparkjaiból (Porcelán – Paskál lakópark stb.) jár hozzánk. Gyermekeink 90%-a zuglói lakos, a többiek más kerületekből, illetve vidékről járnak hozzánk.

 

A családok összetétele igen heterogén. Vannak jó módban élők, de többségük átlagos színvonalon él. Nálunk is észlelhető az életszínvonal romlása, a munkanélküliség megjelenése, a létbizonytalanság, a családok szétesése a szülők válása miatt.

Az elmúlt években óvodásaink körülbelül 10%-a hátrányos helyzetű gyermek volt, elsősorban szociális alapon történő hátrány miatt.

A szülők óvodához való viszonya is eltérő. Többségüknek határozott elképzelése van az óvodáról -igényesek az óvoda megválasztásánál-, érdeklődőek, aktívak. Éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk a konkrét, határozott célok megfogalmazását és a megfelelő információáramlás biztosítását (SZMK, szülői értekezlet, szülői fórum, szülők akadémiája, fogadóórák, faliújság).

Csoportjaink átlaglétszáma 25 fő, törekszünk a homogén csoportok kialakítására.

Minőségirányítási rendszerünk a partnerközpontú működésen alapul, ezért fokozottan igyekszünk a családokkal való jó kapcsolatot megteremteni és fenntartani

Óvodánk egyéni arculatát a nevelőtestület egységes szemlélete, valamint az itt tevékenykedő emberek azonos szándéka adja. Közös és mindent e szándék alá rendelő elveink a következők:

    •a gyermekekkel való szüntelen, fejlesztő, erőszakmentes törődés;
    •a gyermeki jogok és a gyermeki személyiség tiszteletben tartása;
    •az eltérő fejlődési ütem figyelembe vétele, az egyéni fejlődés biztosítása;
    •elfogadás, tisztelet, megbecsülés;
    •törekvés, hogy minden gyermeki tevékenység az egyéni örömön túl a közös élményt erősítse, szolgálja.

Programunk vezérfonala a környezeti kultúrára és az egészséges életmódra nevelés. Ez nem más, mint az élő és élettelen, természeti és művi környezetünkkel való harmonikus együttélés. Elsősorban életmód, gondolkodás- és viselkedésmód, szokás- és értékrendszer. A legfontosabb az értékek formálása.

Legelső feladatunk az érzelmi nyitás környezetünk felé. Ennek megvalósítása sokoldalú tapasztalatszerzéssel párosul. Az a dolgunk, hogy gyermekeink figyelmét minden nevelési területen a környezet felé irányítsuk.

Növény – és állatfajok tisztelete, megbecsülése továbbá a szülőföld, a lakóhely és az ehhez kapcsolódó személyek megismerése, szeretete vezet el a környezettel való pozitív viszony kialakításához.

Egész nevelőmunkánkat át kell, hogy hassa a holisztikus látásmód, s az óvodásaink felé is ezt kell közvetítenünk. A környezet soktényezős, de összefüggő rendszer, melyben nincsenek lényegtelen elemek. Az értékek megformálásához, mint legfontosabb célhoz, nélkülözhetetlen a pozitív érzelmi kapcsolat kialakítása a környezettel. Az attitűd alapvetően szociális tanulással, mintakövetés alapján alakul ki a gyermekben. Felelősek érte a szülők, pedagógusok és a társadalom. Éppen ezért programunk megvalósításában jelentős szerepet kapnak a szülők, a családok.

A környezeti nevelés nem csak a pedagógiai folyamat által, hanem az egész óvodai életvitel révén valósulhat meg, s az ökológiai szemléletet kell, hogy tükrözze.