Óvodai beiratkozás

Tisztelt Szülők!
 
Tájékoztatom Önöket, hogy az óvodai beiratkozás egész évben folyamatos az óvodai férőhelyek függvényében.
A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

  1. a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyi azonosítója és a  lakcím kártya
  2. a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. (Nkt.49§ (2) bekezdés)
Felvételre kerülhet az a gyermek, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.
 
Életvitelszerű ott lakásnak minősül: ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant:

  • otthonául használja, és
  • ez az ingatlan a lakcímnyilvántartásban a gyerrmek lakóhelyeként, vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás megelőző 3 hónapnál régebb óta szerepel.

 
                                                                                                                                                                                                                             Óvodavezető